เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านหนองบัว หมู่ 4 และ หมู่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านหนองบัว หมู่ 4 และ หมู่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
ม.5
ม.5
ม.5
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง