เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ติดประกาศประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง