เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านหามแห หมู่ 1 และหมู่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านหามแห หมู่ 1 และหมู่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
หมู่ 1,9
หมู่ 1,9
หมู่ 1,9
หมู่ 1,9
หมู่ 1,9
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง