เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 59 ราย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 59 ราย
 
หมู่ 8
หมู่ 8
หมู่ 8
หมู่ 8
หมู่ 8
หมู่ 8
หมู่ 8
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง