เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 -16.30 น.  หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง  หมู่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 
          เอกสารประกอบ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
หมู่3
หมู่3
หมู่ 3
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง