เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว

          ตามประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ที่ 352/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 นั้น

          บัดนี้ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนทอง ได้ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ