เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ