เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ