เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้้จัดทำกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป้นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน    เอกสารประกอบ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ