เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


คำสั่งแต่งผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ita) ปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ita) ปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ