เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

  1. ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563
  2. ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564
  3. ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564


    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง