เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 และรายไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2563)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 และรายไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2563)    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 และรายไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง