เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ