เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 27 มี.ค. 2566 ]49
2 ใบประกาศนางสุภาพร ภูสีน้ำ [ 11 ม.ค. 2566 ]37
3 ใบประกาศนายสุนทร พินิจการ [ 11 ม.ค. 2566 ]33
4 ใบประกาศนางทินกร อิ่มพันธ์ุ [ 11 ม.ค. 2566 ]35
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ [ 9 ม.ค. 2566 ]36
6 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พักงานจ้าง ปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]32
7 บันทึกขอเชิญคณะกรรมการประชุม [ 5 ม.ค. 2566 ]33
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ปี 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]34
9 ประมวลจริยธรรม 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]40