เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสภาเทศบาลตำบลโพนทอง [ 5 ก.พ. 2567 ]9
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง [ 30 ม.ค. 2567 ]14
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2567 ]14
4 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2566 ]38
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]40
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]45
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]40
8 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม [ 24 เม.ย. 2566 ]34
9 ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]49