เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 24 เม.ย. 2566 ]10
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศาล และพนักงานส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2566 ]10
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]9
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]10
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]11
6 ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม [ 24 เม.ย. 2566 ]9
7 ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]22