เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
เทศบัญญัติอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติตำบลโพนทอง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 ม.ค. 2566 ]10
2 เทศบัญญัติ-ทต.โพนทอง-เรื่อง-การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-พ.ศ.2555 [ 9 เม.ย. 2564 ]164
3 เทศบัญญัติ-ทต.โพนทอง-เรื่อง-การจัดการสิ่งปฏิกูล-และมูลฝอย-พ.ศ.2555 [ 9 เม.ย. 2564 ]172
4 เทศบัญญัติ-ทต.โพนทอง-เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่-หรือทางสาธารณะ-พ.ศ.2555 [ 9 เม.ย. 2564 ]163
5 เทศบัญญัติ-ทต.โพนทอง-เรื่อง-การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร-พ.ศ.2555 [ 9 เม.ย. 2564 ]169
6 เทศบัญญัติ-ทต.โพนทอง-เรื่อง-ตลาด-พ.ศ.2555 [ 9 เม.ย. 2564 ]165
7 เทศบัญญัติ-ทต.โพนทอง-เรื่อง-สถานทีจำหน่าย-และสถานที่สะสมอาหาร-พ.ศ.-2555 [ 9 เม.ย. 2564 ]125
8 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 ต.ค. 2563 ]149
9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 ต.ค. 2563 ]121
10 การแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 ก.ย. 2563 ]160
11 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 24 ส.ค. 2563 ]118
12 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 ก.ค. 2563 ]168
13 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 พ.ค. 2563 ]184
14 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 เม.ย. 2563 ]167