เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]38
2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 25 ธ.ค. 2563 ]97
3 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานงบประมาณการรายรับ [ 25 ธ.ค. 2563 ]80
4 รายงานประมาณการรายรับประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]90
5 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]72
6 บันทึกหลักการเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]92
7 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]92
8 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]90