เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]45
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]152
3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]67
4 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 25 ธ.ค. 2563 ]189
5 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานงบประมาณการรายรับ [ 25 ธ.ค. 2563 ]161
6 รายงานประมาณการรายรับประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]162
7 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]129
8 บันทึกหลักการเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]167
9 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]179
10 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]167