เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเกณฑ์การประเมินครูและบคลากรทางการศึกษา2/2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]6
2 รายงานการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน 2-2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]6
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนในระดับดีเด่น2/2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]6
4 รายงานการสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ปี 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]6
5 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติบัติงานบุคลากรเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]6
6 ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]6
7 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องการเสริมสร้างวัฒนนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]6
8 การเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน [ 11 พ.ค. 2564 ]35
9 การแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ [ 11 พ.ค. 2564 ]35
10 กิจกรรมจิตอาสา 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]34
11 ประมวลจริยธรรม ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]39
12 ประกาศเกณฑ์การลา ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]34
13 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล ปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]6
14 ประกาศเรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล ปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]6
15 ประกาศเกณฑ์กำหนดการลา และการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
17 การควบคุมวันลา [ 19 มิ.ย. 2563 ]36
18 การอบรมบุคลากร ปี 62 [ 19 มิ.ย. 2563 ]36
19 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2563 ]37
20 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ [ 19 มิ.ย. 2563 ]34
 
หน้า 1|2