เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]55
2 ประการเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ [ 10 ม.ค. 2566 ]61
3 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2565 ]42
4 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]37
5 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง การแสดงเตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]137
6 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อการป้งอันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]132
7 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 มิ.ย. 2564 ]127
8 บันทึกขออนุมัติกิจกรรมการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]137
9 คำแถลงการนโยบาย ของนายสุดใจบัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง วันที่ 9 มิถุนายน 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]136