เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง การแสดงเตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]83
2 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อการป้งอันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]84
3 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 มิ.ย. 2564 ]80
4 บันทึกขออนุมัติกิจกรรมการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]81
5 คำแถลงการนโยบาย ของนายสุดใจบัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง วันที่ 9 มิถุนายน 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]83