เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัมนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 กรณีอำนาจผูู้บริหาร [ 2 มี.ค. 2566 ]69
2 ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]42
3 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]46
4 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]40
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 28 ต.ค. 2565 ]68
6 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]52
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ส.ค. 2565 ]60
8 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทองเรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]113
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 9 มิ.ย. 2565 ]126
10 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 [ 31 มี.ค. 2565 ]124
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (เดือน ต.ค.64- เดือนมี.ค.65) [ 15 ก.พ. 2565 ]169
12 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]171
13 ภาพประกอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของราษฏร [ 1 พ.ย. 2564 ]35
14 ภาพประกอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของราษฏร [ 1 พ.ย. 2564 ]35
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 [ 10 ก.พ. 2563 ]122
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่2 [ 5 ก.พ. 2563 ]153
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2661-2565).ครั้งที่1 [ 11 พ.ย. 2562 ]185
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 12 ส.ค. 2562 ]179