เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ สำนักปลัดเทศบาล ราย 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]28
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองคลัง (6 เดือน) [ 3 ต.ค. 2565 ]39
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]97
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ กองช่าง [ 12 พ.ค. 2564 ]98
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ งานนิติการ [ 12 พ.ค. 2564 ]124
6 รายงานข้อมูลสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ [ 12 พ.ค. 2564 ]93
7 รายงานข้อมูลสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ สำนักปลัด [ 12 พ.ค. 2564 ]126
8 คู่มือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยิพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 11 พ.ค. 2564 ]95
9 รายงานสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 8 ก.ค. 2563 ]136
10 รายงานผลการรับบริการของผู้มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]130
11 รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษี(ครึ่งปีแรก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]91
12 รายงานผลการมาขอรับบริการขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]125
13 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]131
14 สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]137
15 รายงานผู้ใช้บริการงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]133
16 รายงายผลการมาขอรับบริการขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]124