เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ กองช่าง [ 12 พ.ค. 2564 ]33
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ งานนิติการ [ 12 พ.ค. 2564 ]37
3 รายงานข้อมูลสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ [ 12 พ.ค. 2564 ]33
4 รายงานข้อมูลสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ สำนักปลัด [ 12 พ.ค. 2564 ]36
5 คู่มือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยิพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 11 พ.ค. 2564 ]34
6 รายงานสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 8 ก.ค. 2563 ]35
7 รายงานผลการรับบริการของผู้มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]35
8 รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษี(ครึ่งปีแรก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]32
9 รายงานผลการมาขอรับบริการขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]34
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]33
11 สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]33
12 รายงานผู้ใช้บริการงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]34
13 รายงายผลการมาขอรับบริการขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]34