เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ [ 8 มี.ค. 2567 ]15
2 สถิติการให้บริการเทศบาล [ 19 ก.พ. 2567 ]15
3 สถิติการให้บริการ [ 19 ก.พ. 2567 ]7
4 งานรับเรื่องร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ [ 29 ม.ค. 2567 ]10
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ สำนักปลัดเทศบาล ราย 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]37
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองคลัง (6 เดือน) [ 3 ต.ค. 2565 ]51
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]105
8 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ กองช่าง [ 12 พ.ค. 2564 ]110
9 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ งานนิติการ [ 12 พ.ค. 2564 ]139
10 รายงานข้อมูลสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ [ 12 พ.ค. 2564 ]103
11 รายงานข้อมูลสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ สำนักปลัด [ 12 พ.ค. 2564 ]134
12 คู่มือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยิพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 11 พ.ค. 2564 ]105
13 รายงานสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 8 ก.ค. 2563 ]144
14 รายงานผลการรับบริการของผู้มาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]139
15 รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษี(ครึ่งปีแรก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]103
16 รายงานผลการมาขอรับบริการขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]134
17 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]140
18 สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]146
19 รายงานผู้ใช้บริการงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]142
20 รายงายผลการมาขอรับบริการขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]131