เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำปี 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]15
2 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 [ 10 ก.ค. 2566 ]42
3 รายงานงบการเงินประจำปี 2565 [ 4 ก.ค. 2566 ]36
4 รายงานงบการเงินประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]53
5 รายงานผลการดำเนินงานราย 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]108
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ราย 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]118
7 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]113
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]117
9 รายรับจริงประกอบ รายรับ -รายจ่าย [ 31 มี.ค. 2565 ]113
10 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 26 ม.ค. 2565 ]110
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 [ 18 ม.ค. 2565 ]107
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]112
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64) [ 28 เม.ย. 2564 ]119
14 ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]186
15 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]123
16 ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]143
17 รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]117
18 ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]139
19 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ช่วง 1 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) [ 9 พ.ค. 2563 ]116
20 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ-ไตรมาสที่-2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]116
 
หน้า 1|2