เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานราย 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]62
2 รายงานผลการดำเนินงานราย 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]63
3 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ราย 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]64
4 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]64
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]65
6 รายรับจริงประกอบ รายรับ -รายจ่าย [ 31 มี.ค. 2565 ]64
7 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 26 ม.ค. 2565 ]62
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 [ 18 ม.ค. 2565 ]62
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]65
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64) [ 28 เม.ย. 2564 ]63
11 ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]95
12 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]65
13 ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]70
14 รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]60
15 ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]71
16 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ช่วง 1 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) [ 9 พ.ค. 2563 ]65
17 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ-ไตรมาสที่-2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]62
18 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 9 เม.ย. 2563 ]65
19 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]65
20 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]63