เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ [ 21 ก.พ. 2567 ]6
2 ขั้นตอนการรับชำระภาษีผ่านออนไลน์ [ 20 ก.พ. 2567 ]7
3 ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ [ 19 ก.พ. 2567 ]4
4 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 1 ก.พ. 2567 ]3
5 การขอใช้น้ำประปา [ 12 ม.ค. 2567 ]10
6 การขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 10 มี.ค. 2565 ]135
7 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร [ 9 มี.ค. 2565 ]132
8 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 9 มี.ค. 2565 ]129
9 การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ [ 13 เม.ย. 2564 ]127
10 การขออนุญาตสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 เม.ย. 2564 ]132
11 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2564 ]177
12 การขอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 13 เม.ย. 2564 ]202
13 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก [ 13 เม.ย. 2564 ]115
14 บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย [ 13 เม.ย. 2564 ]115
15 บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด [ 13 เม.ย. 2564 ]113
16 เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล [ 13 เม.ย. 2564 ]118
17 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 13 เม.ย. 2564 ]115
18 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 เม.ย. 2564 ]156
19 การขออนุญาตประกอบการ [ 13 เม.ย. 2564 ]124
20 ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง [ 13 เม.ย. 2564 ]115
 
หน้า 1|2