เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 10 มี.ค. 2565 ]108
2 การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร [ 9 มี.ค. 2565 ]100
3 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 9 มี.ค. 2565 ]105
4 การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ [ 13 เม.ย. 2564 ]97
5 การขออนุญาตสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 เม.ย. 2564 ]102
6 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2564 ]130
7 การขอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 13 เม.ย. 2564 ]144
8 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก [ 13 เม.ย. 2564 ]92
9 บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย [ 13 เม.ย. 2564 ]91
10 บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด [ 13 เม.ย. 2564 ]89
11 เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล [ 13 เม.ย. 2564 ]94
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 13 เม.ย. 2564 ]89
13 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 เม.ย. 2564 ]115
14 การขออนุญาตประกอบการ [ 13 เม.ย. 2564 ]99
15 ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง [ 13 เม.ย. 2564 ]95
16 การแจ้งย้ายปลายทาง [ 13 เม.ย. 2564 ]92
17 แผ่นพับ…(คู่มือ4)สะสมอาหาร [ 28 พ.ค. 2563 ]137
18 แผ่นพับ…(คู่มือ5)เหตุรำคาญ [ 28 พ.ค. 2563 ]118
19 แผ่นพับ…(คู่มือ1)กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 พ.ค. 2563 ]116
20 แผ่นพับ…(คู่มือ2)ขยะมูลฝอย ลดขั้นตอน [ 8 พ.ค. 2563 ]101
 
หน้า 1|2