เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ [ 13 เม.ย. 2564 ]38
2 ขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 13 เม.ย. 2564 ]38
3 การขออนุญาตสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 เม.ย. 2564 ]40
4 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 เม.ย. 2564 ]48
5 การขอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 13 เม.ย. 2564 ]43
6 การขอใช้น้ำประปา [ 13 เม.ย. 2564 ]39
7 ขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดินถมดิน [ 13 เม.ย. 2564 ]44
8 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก [ 13 เม.ย. 2564 ]46
9 บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย [ 13 เม.ย. 2564 ]43
10 บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด [ 13 เม.ย. 2564 ]45
11 เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล [ 13 เม.ย. 2564 ]46
12 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 13 เม.ย. 2564 ]43
13 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 เม.ย. 2564 ]42
14 การขออนุญาตประกอบการ [ 13 เม.ย. 2564 ]46
15 ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง [ 13 เม.ย. 2564 ]41
16 การแจ้งย้ายปลายทาง [ 13 เม.ย. 2564 ]41
17 แผ่นพับ…(คู่มือ4)สะสมอาหาร [ 28 พ.ค. 2563 ]41
18 แผ่นพับ…(คู่มือ5)เหตุรำคาญ [ 28 พ.ค. 2563 ]42
19 แผ่นพับ…(คู่มือ1)กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 พ.ค. 2563 ]43
20 แผ่นพับ…(คู่มือ2)ขยะมูลฝอย ลดขั้นตอน [ 8 พ.ค. 2563 ]43
 
หน้า 1|2