เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่างประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ แบบบรรทุกน้ำ ชนิด๖ล้อ (ดีเซล ขนาด ๖ตัน ๖ ล้อ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) [ 18 ม.ค. 2565 ]119
2 คุณลักษณะรถบรรทุกน้ำ [ 18 ม.ค. 2565 ]114
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]159
4 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]195
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]120
6 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ถนนมอดินแดง สาย 2 ตำบลโพนทอง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร [ 2 ส.ค. 2564 ]127
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 26 ม.ค. 2564 ]158
8 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ 41-095 สายถนนมอดินแดง สาย 8 กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน [ 3 ธ.ค. 2563 ]151
9 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหามแห หมายเลข กส.ถ. 41-018 สายถนนหามแห สาย 11 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 [ 3 ธ.ค. 2563 ]151
10 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง หมายเลข กส.ถ. 41-095 สายถนนมอดินแดง สาย 3 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ [ 3 ธ.ค. 2563 ]120
11 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง หมายเลข กส.ถ. 41-095 สายถนนมอดินแดง สาย 3 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ [ 3 ธ.ค. 2563 ]241
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.41-074 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 8 มิ.ย. 2563 ]119
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.41-044 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประก [ 8 เม.ย. 2563 ]177