เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
กองการศึกษา
นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
นางนุชนารถ อนันตะบุตร


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธวัชชัย ชวนผดุง


นักวิชาการศึกษาขำนาญการ
นางทินกรณ์ อิ่มพันธุ์
นางสุรดา บรรนามล
นางวรรณา นาชัยเพ็ชร
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอ้อยใจญา นาใจยงค์


พนักงานจ้างเหมา