เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


วันที่ 24 มิ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่หมู่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565


2023-01-19
2022-10-23
2022-10-12
2022-10-11
2022-09-19
2022-07-26
2022-07-04
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22