เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโพนทอง (งานจัดเก็บรายได้) ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ 2 (บ้านโพนทอง) ประจำปี 2565


2021-11-06
2021-10-05
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-01
2021-08-23
2021-08-17
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-09