เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโพนทอง (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้) ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่(หมู่ 2 และหมู่ 7) ประจำปี 2564


เทศบาลตำบลโพนทอง (งานจัดเก็บรายได้) ได้ออกให้บริการรับชำระภาษีทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 2 และ หมู่ 7 ประจำปี 2564

 

2021-11-06
2021-10-05
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-01
2021-08-23
2021-08-17
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-09