เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโพนทองร่วมณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลโพนทองได้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และส่วมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองตามนโยบายของสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม

2021-11-06
2021-10-05
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-01
2021-08-23
2021-08-17
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-09