เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567


โดยเทศบาลตำบลโพนทองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน บริเวณสถานที่จัดงานตรงข้ามดอนปู่ตาบ้านมอดินแดง หมู่ที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และ เป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในตำบลโพนทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย

2024-06-10
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-17
2024-04-17
2024-04-04
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15