เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 จัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ปี  2566 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในตำบลโพนทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย

2024-04-17
2024-04-04
2024-03-20
2024-03-15
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13