เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 จัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ปี  2566 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในตำบลโพนทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย

2023-11-30
2023-04-13
2023-03-14
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-11
2022-10-23
2022-10-12
2022-10-11
2022-09-19