เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลโพนทอง


เมื่อวันที่  11  มกราคม  2566  นายสุดใจ  บัวลอย   นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง   พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย  พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง  ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบาย  ตาม หนังสือศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ด่วนที่สุด  ที่ กส 0017.5/ว7250  เรื่อง  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต  โปร่งใส  มหาดไทยใสสะอาด  2566" และ "งดรับ  งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2565  เพื่อให้พนักงานเทศเทศบาลได้สนองนโยบายของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต่อไป

2024-01-30
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18
2023-12-15
2023-12-14
2023-11-30