เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเพื่อกะตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม

2024-01-30
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18
2023-12-15
2023-12-14
2023-11-30