เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม 30 แพ็ค กาแฟ 5 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


📢📢 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วยนายเชฏฐวัฒน์ ภูแสนใบ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ได้ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม 30 แพ็ค กาแฟ 5 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโพนทอง ขอส่งกำลังใจ ❤️ ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัย และทีมช่วยเหลือทุกท่าน ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้และผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ

#ส่วนราชการ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมด้วยช่วยกัน รวมน้ำใจช่วยชาวอำเภอฆ้องชัย สู้ภัยน้ำท่วม

📱 ช่องทางการติดต่อ เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

🌐 เว็บไซต์ : https://www.phonthong-mu.go.th/

💻 Facebook : ทต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

☎️ สำนักงาน 043840477, 043840478

☎️ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 0629616180

☎️ แจ้งเหตุ

- ทีม EMS ฉุกเฉิน 24 ชม. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🚑

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล 24 ชม. 🚒 รถบรรทุกน้ำ👩‍🚒

  0872229475, 0611587952, 043840449

2023-03-14
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-11
2022-10-23
2022-10-12
2022-10-11
2022-09-19
2022-07-26
2022-07-04