เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ออกประเมินรับเป็นผู้ป่วย พอ.สว. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพนทอง)


      วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วยนายเชฏฐวัฒน์ ภูแสนใบ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายดินแดน วรรณา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์ ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง นายสมศักดิ์ บรรณสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ทีม EMS.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพนทอง

      ออกประเมินรับเป็นผู้ป่วย พอ.สว. ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สุภัทรา สามัง นายแพทย์รณภูมิ สุรันนา
ทีมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และทีม รพ.สต.โพนทอง

2023-03-14
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-11
2022-10-23
2022-10-12
2022-10-11
2022-09-19
2022-07-26
2022-07-04