เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐น. และวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกสำรวจผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก


 เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐น. และวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกสำรวจผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หมู่ ๑,หมู่ ๙ ,หมู่ ๒ และหมู่ ๗       ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าสำรวจเป็นอย่างดีเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

2024-01-30
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18
2023-12-15
2023-12-14
2023-11-30