เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลโพนทอง  ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตำบลโพนทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๖๕  เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพและชุมชน  ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๕  ณ  หอประชุมการบริหารจัดการที่ดีเทศบาลตำบลโพนทอง  

2024-01-30
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18
2023-12-15
2023-12-14
2023-11-30