โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567

  วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “MOI Wast Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

  เข้าร่วมกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด

  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ย...