ชื่อ - นามสกุล :นายสุวิทย์ อุ่นมีศรี
ตำแหน่ง :รปภ.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานรักษาความปลอดภัย