[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ : ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน :
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
เมนูหลัก
เมนูเทศบาล
ลิงค์หน่วยงาน


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
 

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
................................
1.  สภาพทั่วไป
      1.1 ขนาดและที่ตั้ง
             เทศบาลตำบลโพนทอง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 7  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดของตำบลโพนทอง 26.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  20,438 ไร่   มีอาณาเขตติดกับตำบลข้างเคียงดังนี้
 • ทิศเหนือ จดตำบลหนองกุง และตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 • ทิศใต้ จดเขตตำบลเหนือ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 • ทิศตะวันออก จดตำบลตำบลไผ่ และตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 •  ทิศตะวันตก จดตำบลลำพาน และตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   
            ตำบลโพนทอง  มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
 • ที่ราบสูง ได้แก่บ้าน โคกน้ำเกลี้ยง ม.3, ม.10  บ้านมอดินแดง  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสีทน    หมู่ที่ 6
 • ที่ราบลุ่มมีน้ำขัง  ได้แก่บ้านหามแห  หมู่ที่ 1 ,ม. 9   บ้านโพนทอง   หมู่ที่ 2 , ม.7   บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4 ,ม.5
 
2.   การเมืองการปกครอง
       2.1  การเมือง
               ตำบลโพนทองแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง   ทั้งสิ้น  จำนวน   12   คน  ( เขตละ 6 คน )
       2.2  การปกครอง
              ตำบลโพนทองแบ่งการปกครองออกเป็น   10   หมู่บ้าน   2,114   ครัวเรือน
       2.3  การปกครองส่วนท้องถิ่น
              มีเทศบาลตำบลโพนทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น เทศบาลขนาดกลาง
 
3.    สภาพทางสังคม
       3.1  ประชากร
               จากข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน  เดือน กุมภาพันธ์  2556  ตำบลโพนทองมีประชากรทั้งสิ้น   6,456  คน  แยกเป็นชาย   3,115  คน    คิดเป็นร้อยละ  48.97    หญิง  3,301 คน   คิดเป็นร้อยละ  51.03  หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่  บ้านหนองบัวน้อย  หมู่ที่  5  หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด  ได้แก่  บ้านโคกน้ำเกลี้ยง  หมู่ที่ 10 ครัวเรือนและประชากร   แยกตามหมู่บ้านมีดังต่อไปนี้
 
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
1        หามแห 211 369 369 700
2        โพนทอง 210 399 399 744
3        โคกน้ำเกลี้ยง 106 157 157 314
4        หนองบัว 240 336 336 661
5        หนองบัว 391 515 515 996
6        ห้วยสีทน 409 490 490 972
7        โพนทอง 253 454 454 897
8        มอดินแดง 168 267 267 554
9        หามแห 104 177 177 326
10        โคกน้ำเกลี้ยง 83 137 137 292
                          รวม 2,175 3,155 3,301 6,456
         
          ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลได้แก่   ข้าว   มันสำปะหลัง  
         
          3.2  การศึกษา
                  การศึกษาภาคบังคับได้ขยายไปทั่วถึงทั้งตำบล โดยในตำบลมีโรงเรียนประถมจำนวน  3  แห่ง  คือ
 • โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม  
 • โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
 • โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม
ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีการส่งเสริมการศึกษา ผู้ใหญ่โดยมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่บ้านหามแห    หมู่ที่   1

           3.3  การศาสนา
                   ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลโพนทองนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด จำนวน 6  วัด  คือ
 • วัดสุมังคลาราม       หมู่   1        
 • วัดวนสันติการาม     หมู่   3
 • วัดสว่างประทุม       หมู่   4 , 5 
 • วัดห้วยสีทน            หมู่   6
 • วัดวัดสุวรรณาราม    หมู่   2 , 7   
 • ดประชาสามัคคี       หมู่   8
 • สำนักสงฆ์บ้านหามแห   หมู่   9   
 • สำนักสงฆ์บ้านโคกน้ำเกลี้ยงหมู่  3
          3.4  การสาธารณสุข
                 การดำเนินการด้านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทองจำนวน  1  แห่ง ที่ให้บริการในตำบล และศูนย์ปฏิบัติการของสถานีอนามัย(สุขศาลา) จำนวน  10  แห่ง
 
4.    สภาพทางเศรษฐกิจ
          4.1  สภาพเศรษฐกิจทั่วไป
                  สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของตำบลโพนทอง   การผลิตภาคเกษตรกรรมลดลงจาก ปีก่อนเนื่องจากเขตพื้นที่ของตำบลซึ่งมีแนวเขตติดกับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   มีการขยายที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ในการทำการเกษตรลดลง   และมีการซื้อขายที่จากเกษตรกรเพื่อเกร็งกำไร  ทำให้การทำการเกษตรน้อยลง  มีการก่อสร้างส่วนราชการ   บริษัทเอกชน   โรงแรมในเขตพื้นที่ของตำบลมากขึ้น
 
          4.2  การเกษตรกรรม
                  ตำบลโพนทองมีพื้นที่เกษตรกรรมแยกเป็นหมู่บ้านดังนี้
 
หมู่ที่ บ้าน พื้นที่ทั้งหมด(ไร่) พื้นที่ทำนา (ไร่ ) พื้นที่อื่นๆ (ไร่ )
1      หามแห 1,242 1,055 187
2      โพนทอง 2,340 1,492 848
3      โคกน้ำเกลี้ยง 1,520 1,301 219
4      หนองบัว 1,600 1,466 134
5      หนองบัวน้อย 1,054 598 456
6      ห้วยสีทน 2,980 1,940 1,040
7      โพนทอง 355 72 283
8      มอดินแดง 1,980 1,321 659
9      หามแห 1,880 1,789 91
10      โคกน้ำเกลี้ยง 1,474 1,378 96
รวม 16,425 12,412 4,013
 
          4.3  การอุตสาหกรรม
                   มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ของตำบลโพนทอง    แยกเป็นดังนี้
                   ขนาดใหญ่
                             โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง       จำนวน  1  โรง
                   ขนาดกลาง
                             โรงงานอุตสาหกรรมน้ำแข็ง                       จำนวน  1  โรง
                             โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง              
                   ขนาดเล็ก        
                             โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                     จำนวน  5  โรง
                             โรงงานผลิตเส้นขนมจีน                             จำนวน  2  โรง
 
          4.4  การพาณิชยกรรม
                   ด้านการค้า
                             มีผู้ประกอบการค้า                                       จำนวน  140  ราย
                   ผลิตภัณฑ์
                             ที่สำคัญได้แก่   ผักปลอดสารพิษ  , ปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว หมู่ 5
                             ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของตำบล  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง   หญ้าเลี้ยงสัตว์                         

5.  ทรัพยากรธรรมชาติ
         5.1  ทรัพยากรป่าไม้
                มีป่าไม้ที่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้   ได้แก่
 • ดอนเจ้าปู่              หมู่ที่   1         จำนวน        37          ไร่
 • ดอนเจ้าปู่              หมู่ที่   3         จำนวน        3           งาน
 • ดอนเจ้าปู่              หมู่ที่   8         จำนวน       12           ไร่
 
        5.2  ทรัพยากรน้ำ 
                แหล่งน้ำธรรมชาติ      ได้แก่
                             -     กุดยาง หมู่    4 จำนวน 18 ไร่
                             -     กุดเชือก หมู่    4 จำนวน  19 ไร่
                             -     กุดตาคำ    หมู่    4 จำนวน 9  ไร่
                             -     กุดตาอ่อน  หมู่    4 จำนวน  7 ไร่
                             -     หนองบัวน้อย      หมู่    4 จำนวน 10  ไร่
                             -     หนองบัวใหญ่     หมู่    4 จำนวน 10  ไร่
                             -     หนองอีหล่ม        หมู่    4  จำนวน 30 ไร่
                             -     หนองอีคูณ          หมู่    4  จำนวน  33 ไร่
                             -     ห้วยหมากกล้วย  หมู่    3  จำนวน   62  ไร่
                            
                 แหล่งน้ำเพื่อการชลประทาน ได้แก่
                             -     หนองส่างช้าง    หมู่ 1  จำนวน  2 ไร่
                             -      หนองโปร่ง        หมู่ 1 จำนวน  8  ไร่
                             -      หนองหามแห    หมู่  1 จำนวน  5  ไร่
                             -      หนองหัวเห็น     หมู่  2  จำนวน 11   ไร่
                             -      ห้วยสีทน     หมู่ 6 จำนวน   1,112  ไร่
                             -      หนองแล้ง        หมู่  8  จำนวน   18  ไร่


-------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด >>  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  <<

คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน ก.ฌ.
การพัฒนาระบบราชการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ระบบ KM laas
ระบบ e-LAAS
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ