[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ : ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน :
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ลิงค์หน่วยงาน


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ขนาดและที่ตั้ง
เทศบาลตำบลโพนทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 7  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดของตำบลโพนทอง 26.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,425 ไร่  มีอาณาเขตติดกับตำบลข้างเคียงดังนี้
  • ทิศเหนือ          จดตำบลหนองกุง และตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • ทิศใต้                จดเขตตำบลเหนือ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
  • ทิศตะวันออก       จดตำบลตำบลไผ่ และตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  • ทิศตะวันตก        จดตำบลลำพาน และตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลโพนทอง  มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
-  ที่ราบสูง ได้แก่บ้าน โคกน้ำเกลี้ยง ม.3, ม.10บ้านมอดินแดง  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสีทน    หมู่ที่ 6
-  ที่ราบลุ่มมีน้ำขัง ได้แก่บ้านหามแห  หมู่ที่1 ,ม. 9 บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 , ม.7 บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4 ,ม.5
 
2.     การเมืองการปกครอง
2.1  การเมือง
ตำบลโพนทองแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2เขต  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทองทั้งสิ้น  จำนวน  12คน  (เขตละ 6 คน)
2.2  การปกครอง
ตำบลโพนทองแบ่งการปกครองออกเป็น  10หมู่บ้าน  2,353  ครัวเรือน
2.3  การปกครองส่วนท้องถิ่น
มีเทศบาลตำบลโพนทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น เทศบาลขนาดกลาง
 
3.  สภาพทางสังคม
3.1  ประชากร
จากข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน  เดือนเมษายน   2559  ตำบลโพนทองมีประชากรทั้งสิ้น 6,495คน  แยกเป็นชาย   3,173  คน    คิดเป็นร้อยละ 48.85   หญิง  3,322 คน   คิดเป็นร้อยละ  51.15  หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่  บ้านห้วยสีทน  หมู่ที่  6 หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด  ได้แก่   บ้านโคกน้ำเกลี้ยง   หมู่ที่ 10
ครัวเรือนและประชากร   แยกตามหมู่บ้านมีดังต่อไปนี้
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน ประชากร
ชาย หญิง รวม
1 หามแห 224 326 366 692
2 โพนทอง 219 344 380 724
3 โคกน้ำเกลี้ยง 109 158 176 334
4 หนองบัว 169 335 326 661
5 หนองบัว 421 466 500 966
6 ห้วยสีทน 449 504 537 1,041
7 โพนทอง 269 433 434 867
8 มอดินแดง 188 292 284 576
09 หามแห 119 156 175 331
10 โคกน้ำเกลี้ยง 86 159 144 303
  รวม 2,353 3,173 3,322 6,495

ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลได้แก่   ข้าว   มันสำปะหลัง ,ยางพารา

3.2 การศึกษา
การศึกษาภาคบังคับได้ขยายไปทั่วถึงทั้งตำบล โดยในตำบลมีโรงเรียนประถม  จำนวน  3  แห่ง  คือ
-     โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม  
-     โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
-     โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม
ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีการส่งเสริมการศึกษา ผู้ใหญ่โดยมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่บ้านหามแห  หมู่ที่   1
3.3  การศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลโพนทองนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด จำนวน 6 วัด  คือ

-  วัดสุมังคลาราม          หมู่   1         -    วัดวนสันติการาม  หมู่   3
-  วัดสว่างประทุม          หมู่   4 , 5    -    วัดห้วยสีทน          หมู่   6
-  วัดวัดสุวรรณาราม       หมู่   2 , 7    -    วัดประชาสามัคคี    หมู่   8
-   สำนักสงฆ์บ้านหามแห  หมู่   9          -    สำนักสงฆ์บ้านโคกน้ำเกลี้ยงหมู่  3
 
3.4  การสาธารณสุข
การดำเนินการด้านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทองจำนวน 1  แห่งที่ให้บริการในตำบล และศูนย์ปฏิบัติการของสถานีอนามัย(สุขศาลา) จำนวน  10  แห่ง
 
4. สภาพทางเศรษฐกิจ
4.1  สภาพเศรษฐกิจทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของตำบลโพนทอง การผลิตภาคเกษตรกรรมลดลงจาก  ปีก่อนเนื่องจากเขตพื้นที่ของตำบลซึ่งมีแนวเขตติดกับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีการขยายที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ในการทำการเกษตรลดลง  และมีการซื้อขายที่จากเกษตรกรเพื่อเกร็งกำไร  ทำให้การทำการเกษตรน้อยลง  มีการก่อสร้างส่วนราชการ  บริษัทเอกชน  โรงแรมในเขตพื้นที่ของตำบลมากขึ้น
4.2  การเกษตรกรรม    ตำบลโพนทองมีพื้นที่เกษตรกรรมแยกเป็นหมู่บ้านดังนี้(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561)
 
หมู่ที่ บ้าน พื้นที่ทั้งหมด(ไร่) พื้นที่ทำนา (ไร่ ) พื้นที่อื่นๆ(ไร่ )
1 หามแห 1,242 770 472
2 โพนทอง 2,340 642 1,698
3 โคกน้ำเกลี้ยง 1,520 50 1,470
4 หนองบัว 1,600 420 1,180
5 หนองบัวน้อย 1,054 280 774
6 ห้วยสีทน 2,980 154 2,826
7 โพนทอง 355 80 275
8 มอดินแดง 1,980 40 1,940
9 หามแห 1,880 250 1,630
10 โคกน้ำเกลี้ยง 1,474 123 1,349
รวม 16,425 2,811 13,614


4.3  การอุตสาหกรรม
                   มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ของตำบลโพนทอง    แยกเป็นดังนี้
                   ขนาดใหญ่
                             โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง       จำนวน  1  โรง
                   ขนาดกลาง
                             โรงงานอุตสาหกรรมน้ำแข็ง                  จำนวน  1  โรง
                             โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง               จำนวน  1  โรง          
                   ขนาดเล็ก        
                             โรงสีข้าวขนาดเล็ก                            จำนวน  5 โรง
                             โรงงานผลิตเส้นขนมจีน                       จำนวน  2 โรง
 
 4.4  การพาณิชยกรรม
                   ด้านการค้า
                             มีผู้ประกอบการค้า                            จำนวน  140  ราย
                   ผลิตภัณฑ์
                             ที่สำคัญได้แก่   ผักปลอดสารพิษ  , ปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว
                   หมู่ 5 ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของตำบล  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลังหญ้าเลี้ยงสัตว์
 
5.  ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1  ทรัพยากรป่าไม้
มีป่าไม้ที่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้   ได้แก่
-          ดอนเจ้าปู่              หมู่ที่   1         จำนวน        37         ไร่
-          ดอนเจ้าปู่              หมู่ที่   3         จำนวน        3           งาน
-          ดอนเจ้าปู่              หมู่ที่   8         จำนวน       12          ไร่
5.2  ทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ      ได้แก่
-     กุดยาง               หมู่    4          จำนวน         18        ไร่
-     กุดเชือก              หมู่    4          จำนวน         19        ไร่
-     กุดตาคำ              หมู่    4          จำนวน          9         ไร่
-     กุดตาอ่อน           หมู่    4          จำนวน          7         ไร่
-     หนองบัวน้อย       หมู่    4          จำนวน          10       ไร่
-     หนองบัวใหญ่        หมู่    4          จำนวน          10       ไร่
-     หนองอีหล่ม                   หมู่    4          จำนวน          30       ไร่
-     หนองอีคูณ           หมู่    4          จำนวน          33       ไร่
-     ห้วยหมากกล้วย     หมู่    3          จำนวน          62       ไร่
แหล่งน้ำเพื่อการชลประทาน     ได้แก่
-     หนองส่างช้าง        หมู่     1         จำนวน       2  ไร่
-      หนองโปร่ง          หมู่     1         จำนวน         8          ไร่
-      หนองหามแห       หมู่     1         จำนวน         5          ไร่
-      หนองหัวเห็น       หมู่     2          จำนวน         11        ไร่
-      ห้วยสีทน            หมู่     6         จำนวน       1,112      ไร่
-      หนองแล้ง          หมู่     8         จำนวน          18       ไร่
 
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลโพนทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  การพาณิชย์ รับจ้างรับราชการ และอื่นๆ รองลงมาตามลำดับ พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกมากที่สุดคือ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด แตงโม มะเขือเทศ เห็ด และถั่วต่างๆ
6.2 การประมง
ประชากรบางส่วนจะทำการขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยง คือ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาใน  ปลายี่สก ปลาดุก ปลาหมอฯลฯ
6.3 การปศุสัตว์
ประชากรเกือบทุกครัวเรือนจะทำการเลี้ยงเป็ด ไก่  โดยส่วนมากจะเลี้ยงเพื่อการบริโภค  สำหรับการ เลี้ยงโค กระบือ สุกร   เป็นการเลี้ยงเพื่อการจำหน่าย 
6.4การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโพนทองมีประเพณีถนนสายบุญ  ซึ่งเป็นงานประจำ โดยจัดทำทั้ง 10 หมู่บ้านเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยงานประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นทั้ง 10 หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมาก
 
7. เศรษฐกิจด้านการเกษตร
7.1  ข้อมูลด้านการเกษตร
- ประชากรในเขตตำบลโพนทองส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ  75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก การพาณิชย์ประมาณร้อยละ 9 อาชีพรับจ้างและอื่นๆประมาณร้อยละ 16
-พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกมากที่สุดคือ ข้าว  ข้าวโพด  แตงโม  มะเขือเทศ  และถั่วต่างๆ นอกจากนี้ในบางครัวเรือก็ทำไร่มันสำปะหลัง ปลูกยางพารา
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง มีลำน้ำ/ลำห้วยที่สำคัญสำหรับใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จำนวน  2 แห่ง  คือ  ห้วยหมากกล้วย  และ ห้วยสีทน
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ทุกครัวเรือมีน้ำประปาสำหรับใช้ในการอุปโภค – บริโภค ในบางครัวเรือนก็ซื้อน้ำดื่ม หรือบาง หมู่บ้านก็มีโรงน้ำสำหรับให้บริการประชาชนภายในหมู่บ้าน
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโพนทองนับถือศาสนาพุทธ จะมีบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่นับถือศาสนาคริสต์
8.2ประเพณีและงานประจำปี
1. บุญซำฮะ (บุญเบิกบ้าน,เลี้ยงปู่ตา) - ทำบุญตักบาตร ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากหมู่บ้าน
2. บุญเข้าพรรษา - ร่วมกันทำบุญตักบาตร
3. บุญเดือนสี่ - ฟังเทศน์มหาชาติ ทำบุญตักบาตร สร้างความสามัคคี
4. บุญกฐิน - ถวายองค์กฐินกับวัด
5. บุญออกพรรษา - ร่วมกันทำบุญตักบาตร
6. ประเพณีสงกรานต์ - สร้างความสามัคคี สืบทอดวัฒนธรรมความดีงาม

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
                   9.1 น้ำ
                   แหล่งน้ำที่สำคัญของเทศบาลตำบลโพนทอง ประกอบด้วย ลำห้วยสีทน ห้วยหมากกล้วยหนองหัวเห็นหนองส่างส้าง  หนองบัว  หนองหามแห  หนองเทา ฯลฯ
                   9.2ป่าไม้
ป่าไม้ที่สำคัญของเทศบาลตำบลโพนทอง ประกอบด้วย


คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน จ.ส.ท.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
ศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
สำนักงาน ก.ฌ.
การพัฒนาระบบราชการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ระบบ KM laas
ระบบ e-LAAS
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ